top of page
Glass Buildings

         นโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies Policy)

       เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย บริษัท โกชู เทคโนเซอร์วิส จำกัด  (“บริษัทฯ”) และมีการใช้งานคุกกี้เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และเป็นส่วนช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ เคารพในสิทธิความเป็น

ส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์  ว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

      ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้


1.   คุกกี้ คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่มีจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์สื่อสารพกพา เมื่อเข้าชมเว็บไซต์

 


2.    ประโยชน์ของคุกกี้
คุกกี้ จะบอกให้ทราบว่าได้เข้าชมส่วนใดบนเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ในอดีต รวมถึงสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการได้ ช่วยให้สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วย คุกกี้ จะช่วยให้การเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์ ยกเว้นในกรณีที่ คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

 


3.   ประเภทและรายละเอียดคุกกี้ ที่เว็บไซต์บริษัทฯ อาจจะมีการใช้งาน

      3.1  คุกกี้จำเป็น (Necessary Cookies)    

             คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งานและความสมบูรณ์ของฟังค์ชันการใช้งาน ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้ การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของท่านจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

      3.2  คุกกี้ประสิทธิภาพ(Performance Cookies)    

             คุกกี้ประเภทนี้ทำให้เราสามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่า

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่เรา ช่วยให้เราสามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

      3.3  คุกกี้การใช้งาน (Functionality cookies)    

             คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และ

จดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

      3.4  คุกกี้กลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)    

             คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของเรามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

4.   การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้
            ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการคั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่าและการลบคุ้กกี้ สามารถดูได้จากหน้าเว็บไชต์การตั้งค่าคุกกี้ (Cookies Setting)
อย่างไรก็ตาม การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้
            นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ จะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  Customer Privacy Notice

 


5.   การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้
            บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้ หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุง

 

bottom of page