top of page
shutterstock_331916384.jpg

เกี่ยวกับเรา

GKF 01.jpg

   เป็นเวลายาวนานกว่า30ปี ที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากทุกกลุ่มอุตสหกรรมทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท จีเค ไฟน์เคม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 เรายังคงเป็นผู้นำในการจัดหาเคมีภัณฑ์อย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เรามีการบริการที่หลากหลาย ทั้งจัดหา จัดส่ง นำเข้าและส่งออกสินค้า เพื่อบริการแก่ลูกค้าเพื่อให้ตรงตามความต้องการด้วยความเป็นมืออาชีพ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องด้วยความชื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อลูกค้า

   โดยเริ่มจากบริษัท โกชู โคซัน จำกัดผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมบำบัดน้ำและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยความที่เป็นมืออาชีพและมีศักยภาพในกลุ่มธุรกิจนี้จึงมองเห้นโอกาสและมุ่งมั่นในการให้บริการหลังการขายเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจนี้อย่างครบวงจร จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีในกลุ่มบำบัดคุณภาพน้ำ เพื่อผลิต Poly Aluminum Chloride (PAC)เพื่อสนุบสนุนธุรกิจหลัก ต่อมาจึงได้ก่อตั้ง บริษัท จีเค ไฟน์เคม จำกัด ในปี 2534 เพื่อรองรับการเติบโตในการขยายการตลาดในสินค้า PAC ซึ่งมีคุณภาพในตลาดและจากจุดนั้น บริษัท จีเคไฟน์เคม ได้เติบโตและในปัจจุบัน เราจัดหาเคมีภัณฑ์ทุกประเภททั้งนำเข้าและส่งออก

   เป็นระยะเวลากว่า30ปีแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เรายังคงเป้นผู้นำตลาดในการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป้นทางการให้กับบริษัทจากญี่ปุ่น

ข้อมูลบริษัท

Company Name

GK Finechem Co., Ltd.

Establishment

18 September 1991

Capital

Registered capital Baht 25,000,000.- 

Shareholders

Goshu Kohsan Co.,Ltd.   70% Others   30%

Management

President

Mr. Ariruth Isariyakunakorn

(Mr. Akio Nakamoto)

Director

Ms. Morakot Isariyakunakorn,

Mr. Ryuichi Inoue

กลุ่มบริษัท

บริษัท จีเค ไฟน์เคม จำกัด มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีที่สุด ตรงตามความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจที่เติบโตของคู่ธุรกิจและลูกค้า

banner group com 01.jpg

Subsidiaries and Affiliates

Thailand-flag.jpg

Thailand

GKF.png

Chemicals Water and Wastewater Treatment

GKC.png

Specialize in Water and Wastewater Treatment Plants

goshu-Kurita.jpg

Manufacture and sale of water treatment chemicals

logo-GTC.png

Operation and Maintenance of Water and Wastewater Treatment Plants

GKS.png

Manufacturer of Poly Aluminium Chloride (PAC) and Alum

Vietnam-flag.png

เวียดนาม

GVN.png

Specialize in Water and Wastewater Treatment Plants

GKF.png

Chemicals Water and Wastewater Treatment

goshu-Kurita.jpg

Manufacture and sale of water treatment chemicals

myanmar-flag.jpg

พม่า

GA11.png

Specialize in Water and Wastewater Treatment Plants

bottom of page